Dedeman Şanlıurfa Sürdürülebilirlik Raporu - Dedeman Hotels & Resorts International
SAYFA MENÜSÜ

DEDEMAN ŞANLIURFA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

 

-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MESAJIMIZ

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ

 

Dedeman Şanlıurfa Otel olarak turizmde sürdürülebilirlik çalışmalarının; sosyal, çevresel ve kültürel

miras üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirdiğinin ve sürdürülebilir turizmin getirdiği sorumlulukların farkındayız.

Bu çerçevede; çevresel etkilerin azaltılması, insan haklarının korunması, enerji, su ve atıkların etkin

yönetimi, kültürel ve sosyal mirasın korunması, yerel halka ve yerel üreticiye ekonomik ve sosyal olarak

fayda sağlama ve çevreyi koruma gibi sürdürülebilirlik kavramı içinde yer alan birçok konuda

çalışmalarımıza etkin bir şekilde devam etmekteyiz.

Üzerinde önemle durduğumuz kurumsal değerlerimiz, sorumlu ve sürdürülebilir turizmin önemini

göstermektedir. Sürdürülebilirlik risklerinin etkin biçimde yönetilmesi ve sürdürülebilir büyümenin uzun

vadeli stratejilerle sağlanmasına odaklanıyor ve bu sayede başarımızı her geçen gün arttırmayı

amaçlıyoruz. Faaliyetlerimiz ve etkileri hakkında paydaşlarımızı şeffaf ve etkin bir şekilde bilgilendirmek

özel önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir. Bu doğrultuda her yıl yayınladığımız

sürdürülebilirlik raporları, şeffaf ve ulaşılabilir bir organizasyon olmak adına yararlandığımız önemli bir araç konumunda olacaktır.

“Sürdürülebilir turizm için sürdürülebilir dünya” felsefesi ile sürdürülebilirlik ilkelerine gönülden bağlıyız.

Bu yaklaşım ile Sürdürülebilir Turizm farkındalığını oluşturmak ve geliştirmek için çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve hizmet anlayışımızı aktarıyoruz.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM POLİTİKAMIZ

Dedeman Şanlıurfa otel olarak kuruluşundan itibaren çevreye ve topluma duyarlı bir tesis

olmayı kendine hedef edinmiş gelecek nesillere miras olarak bırakacağımız dünyamızı

korumayı kendine bir görev edinmiştir . Bunun için çok çeşitli konu ve alanlarda çalışmalar

yapmış ve halen uygulamalar ile geliştirmeye çalışmaktadır .

Bu çerçevede, çevresel etkilerin azaltılması, insan haklarının korunması, enerji, su ve atık

yönetimi, kültürel ve sosyal mirasın korunması, yerel halka ve yerel üreticiye ekonomik ve

sosyal olarak fayda sağlama ve çevreyi koruma gibi sürdürülebilirlik kavramı içinde yer alan

birçok konuda çalışmalarımıza etkin bir şekilde devam etmekteyiz.

Üzerinde önemle durduğumuz kurumsal değerlerimiz, sorumlu ve sürdürülebilir turizmin

önemini göstermektedir. Sürdürülebilirlik risklerinin etkin biçimde yönetilmesi ve

sürdürülebilir büyümenin uzun vadeli stratejilerle sağlanmasına odaklanıyor ve bu sayede

başarımızı her geçen gün arttırmayı amaçlıyoruz.

Paydaşlarımızı, faaliyetlerimiz ve etkileri hakkında şeffaf ve etkin bir şekilde bilgilendirmek önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir. Bu doğrultuda her yıl yayınlayacağımız sürdürülebilirlik raporlarını şeffaf bir şekilde tüm paydaşlarımızın erişimine sunacak ve sürdürebilirlik yolculuğumuzda bizlere verecekleri öneri, katkı ve geri bildirimleri de değerlendireceğimizi ifade etmek isteriz.

 

ÇEVRE VE ATIK YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

Çevreye ve yeni nesillere saygı duyan bir tesis olarak otelimizdeki bütün faaliyetlerimizde

yerel toplumun gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor, bu doğrultuda verdiğimiz eğitim ve

bilgilendirmelerle çalışan, tedarikçi ve misafirlerimizi de çevreye duyarlı olmaları ve sisteme

katkı sunmaları konusunda yönlendiriyoruz.

Tüm paydaşlarımıza bu farkındalığımızı ifade etmekten mutluluk duyuyoruz. Doğal

kaynaklarımızı doğru ve verimli kullanmayı, doğa dostu ve hayvan dostu ürünler kullanmayı

hedefliyoruz.

Kağıt peçete , tuvalet kağıdı ve ambalaj gibi tek kullanımlık malzemeleri gerektiği kadar

kullanıp doğaya daha az atık bırakmaya özen gösteririz .

Atıklarımızı niteliklerine göre sınıflandırıyor atık ayrıştırma noktalarında ayrıştırarak

bakanlıkça belirlenmiş Lisanslı kuruluşlar aracılığı ile bertaraf ediyoruz.

Çalışanlarımıza çevre konusunda her yıl düzenli eğitim verilmektedir .

Su ve enerji gibi kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışırız . Bu hassasiyetimiz çalışanlarımız ,

misafirlerimiz ve tedarikçilerimiz ile paylaşırız .

Atıklarımızı niteliklerine göre sınıflandırıyor atık ayrıştırma noktalarında ayrıştırarak

bakanlıkça belirlenmiş Lisanslı kuruluşlar aracılığı ile bertaraf ediyoruz.

Çalışanlarımıza çevre konusunda her yıl düzenli eğitim verilmektedir.

 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ POLİTİKAMIZ

Gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak ve çevreyi korumak adına enerji verimliliği konusunda

üzerimize düşen sorumlulukların bilinci ile hareket ediyoruz.

Doğaya karşı sorumluluklarımızı yerine getirirken, ulusal ve uluslararası standartları, yasa ve

düzenlemeleri takip ediyor, enerji kullanımını azaltma ve/veya enerji tüketim performansımızın sürekli

iyileştirilmesini sağlayacak çalışmaları yürütüyoruz.

Misafir konforundan ödün vermeden enerji kullanımını azaltmayı kolaylaştıran teknoloji ve en son

yenilikleri belirlemek için teknik hizmetler ile ekiplerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz.

Enerji kaynaklarının etkin kullanılması konusunda hedefler belirleyip, hedeflerimiz doğrultusunda

çalışanlarımıza eğitimler veriyor, misafir ve paydaşlarımıza rehberlik ediyoruz.

Otelimizde enerji kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak ve alternatif yenilenebilir kaynakların

kullanımını arttırarak, enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz. Hedefler koyar çalışanlarımızın da katılımını sağlamak amacıyla eğitim politikamızda enerji verimliliğine yer veririz.

 

 

KALİTE GIDA GÜVENLİĞİ VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Konaklama sektöründe, lider, yenilikçi ve sürekli iyileştirmeyi hedef alan bir yönetim anlayışı sergiliyoruz.

Çalışanlarımız, partnerlerimiz, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ve tüm paydaşlarımızın sağlığı ve güvenliği

temel önceliğimizdir.

Misafirlerimizin, çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda hizmet almalarını

sağlamak için ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmeliklere uygun hareket edip, faaliyetlerimizi yasal

mevzuatlara, gıda, kalite ve iş güvenliği standartlarına uygun olarak gerçekleştiriyor ve gerekli kontrol ve

önlemleri düzenli olarak yapıp gözden geçiriyoruz.

Faaliyetlerimizin gıda güvenliği, kalite, iş sağlığı ve güvenliği alanlarındaki etkilerini ve risklerini belirliyor,

bu risklerin ortaya çıkmasını önlemek veya istenmeyen etkilerini azaltmak için gerekli tedbirleri alıyoruz.

Gıda güvenliği, kalite iş sağlığı ve güvenliği süreçlerimizin sürekli gelişimi için amaç ve programlar

oluşturuyor, bunları gözden geçiriyor ve gerekli kaynak yatırımlarını yapıyoruz.

Kaza ve hastalıklara neden olabilecek tehlikeli ortamların ve faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre

kirliliğinin oluşmasını engellemek ve ortadan kaldırmak için gerekli kontrolleri yapıyor ve önlemler

alıyoruz.

 

 

ÇEVRESEL SATIN ALMA POLİTİKAMIZ

Çevresel satın alma politikamız dahilinde temel insan hakları ve çalışma ilkelerimizin ve sürdürülebilirlik

anlayışımızın tüm tedarik zinciri boyunca yayılarak güçlenmesini ve devamlılığının sağlanmasını

hedefliyoruz.

Çevresel satın alma politikamız; tüm operasyonlarımızda ve her bir paydaşımız ile ilişkimizde, insan

hakları ve temel çalışma ilkelerine dürüstlük, güven ve saygı esasına bağlılığımızın göstergesidir.

Bu hedefe ulaşabilmek için tedarikçilerimizin, bu kapsamdaki temel ilkelerimizi bizimle paylaşması ve bu

ilkelerin sürekli iyileştirmesi anlayışıyla yayılarak geliştirilmesi konusunda bizimle işbirliği içinde

olmalarını bekleriz.

Çevre dostu tasarruflu yöresel , etik değerlere önem veren geri dönüşülebilir veya geri dönüştürülmüş

malzeme kullanan organic bio,vegan hayvanlar üzerinde denenmemiş ,zararlı kimsayallar birleşenler

içermeyen vb.alternatifleri sunmalarına önem veririz .

Ülkemizin , bölgemizin mutfağını geleneklerini kültürünü yansıtan tanıtan ürün hizmet olmasına önem verir

bu bakış açımızı paydaş tedarikçilerimize iletiriz.

 

 

 

 

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Çalışanlarımızın işe alımlarından başlayarak eğitim, ücret, kariyer ve sağlanan maddi olanaklar dahil tüm

insan kaynakları uygulamalarında tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sağlanmaktadır.

Kadromuzun tamamı oryantasyon işbaşı eğitimleri yasal eğitimler kalite çevre sürdürelebilirlik politikalar ve

marka bilinç eğitimleriyle geliştirilmiş sadece iş gücü olarak faydalanma öngörüsüyle değil aynı zamanda

eğitimli iş gücü yaratımı çevresinde çok önemli adımlar atılmıştır . Bu eğitimlerden kadromuzun tamamı faydalanmıştır.

Kaliteli iş gücü sağlayacak programlarla genç çalışanlarımızı ve kadınlarımızı yetiştirerek sektöre

kazandırmak .

İnsan Kaynakları süreçlerinin temelini insana, dolayısıyla çalışanlarımıza verdiğimiz değer oluşturmaktadır.

Çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve mutluluğu, stratejik hedeflerimiz olan büyüme, kârlılık ve yeni fırsatlar

yaratma odağımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu hedefimize katkıda bulunacak tüm çalışanlarımız eşit eğitim

olanaklarımızdan faydalanmaktadır.

 

ÇALIŞAN VE İNSAN HAKLARI POLİTİKAMIZ

BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni benimsiyor, herkesin eşit muamele gördüğü ve sahip olduğu

potansiyelle ırk, renk, cinsiyet, yaş, uyruk, din, cinsiyet kimliği veya ifadesi, medeni hal, vatandaşlık,

engellilik ya da kanunen koruma altında olan diğer hususlar fark etmeksizin tam anlamıyla katkıda

bulunabileceği bir kültür yaratmayı taahhüt ediyoruz.

Operasyonlarımızdaki ve değer zincirimiz çevresindeki tüm çalışanlarımıza, adaylarımıza, iş ortaklarımıza

ve partnerlerimize adil ve eşit fırsatlar sunuyoruz.

Bütün paydaşlarımızın insan haklarına uygun davranarak toplumda pozitif bir etki yaratmak konusundaki

etki alanının ve sorumluluklarının farkında olarak hareket ediyoruz.

Bütün çalışanlarımız arasında dürüst, şeffaf, adil, saygın ve güvene dayalı ilişkiler kurulmasını sağlayacak

sistemler uygulamayı,

Eşit ve güvenli şartlarda çalışma imkanı sunmayı,

Çalışanlarımızın geribildirimlerini alıp iyileştirme ve geliştirmeler yapmayı,

Performanslarını izlemeyi ve kariyerlerini planlamayı,

Ücret dağılımını adaletli yapmayı ve yasal şartlara uygun şekilde ödemeyi,

Ekip üyelerimizin kişisel bilgilerini korumayı,

Planladığımız sosyal haklar, yan haklar ve ödüllerden tüm ekip üyelerimizi yararlandırmayı taahhüt

ediyoruz.

 

 

 

 

ÇOCUKLARIN KORUNMASI POLİTİKAMIZ

Çocuklarımız geleceğimizin temel taşlarıdır . Onların güven içerisinde özgür oldukları , hiçbir baskıya maruz

kalmadan büyümelerini önemsiyoruz . Onlar için titizlikle hazırladığımız bilgilendirme ve programlarla

aktivite alanları yaratmayı , bu alanda zekâ ve becerilerini geliştirebilecekleri bir ortam oluşturmayı

hedefliyoruz.

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni benimsiyor, on sekiz yaşına kadar her bireyi çocuk kabul ediyor, haklarına saygı duyuyor, psikolojik şiddet, fiziksel şiddet ve ticari sömürüye karşı korumayı sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz.

Tesislerimizde çocuk misafirlerimize özel, kendilerini güvende, özgür ve mutlu hissedeceği, duygu, düşünce ve isteklerini rahatça ifade edebileceği alanlar sunmayı,

Çocuk aktivite alanları gibi hizmetler verdiğimiz alanlarda ebeveynlerine veya aile/grup içerisinden reşit,

güvenilir başka bir bireye kesinlikle ulaşabilmeyi,

Katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında tutmayı

Diğer çocuklar ile olan iletişimlerini desteklemeyi, başarılarını takdir etmeyi ve cesaretlendirmeyi,

Çalışanlarımıza, çocuk hakları ve korunması konusunda eğitimler vermeyi,

Ebeveynlerinin çocuklarına karşı tutum ve davranışlarının, fiziksel-sözlü-psikolojik şiddet veya ihmal

belirtilerinin farkında olmayı,

Çocuk misafirlerimizin zarar görebileceği şüpheli durumlar karşısında öncelikle otel yönetimine bilg

vermeyi, gerekli görülen durumlarda Sosyal Destek Hattından (Alo 183) yardım istemeyi,

Tüm çocuklar ve hakları için ilgili projelere destek olmayı taahhüt ediyoruz.

 

İSTİSMAR VE SÖMÜRÜ POLİTİKASI

Sorumlu turizm ve çevre koruma misyonuyla birlikte çocukların cinsel sömürüden korunmasını

desteklemeye, çocuk işçiliği ve insan ticaretinden korunma da dahil olmak üzere çocuk haklarına saygı

duyuyor ve bunları destekliyoruz.

Tüm iş ilişkilerimizde etik ve dürüst davranmaya ve çocuk-dezavantajlı gruplar vb. cinsel istismarının ve

sömürüsünün engellenmesini sağlamak için etkili sistemleri ve kontrolleri uygulamaya ve yürütmeye

kararlıyız. Hizmetlerimizde ve tedarik zincirlerimizde, çocuk-dezavantajlı gruplar vb. yönelik herhangi bir koruma ihlalini önleme ve bunlara yanıt verme yaklaşımımızda ve ilgili taraflarla ilişkilerimizde şeffaf davranmaya kararlıyız.

Yaklaşımımızın ulusal ve uluslararası yükümlülüklerimizle tutarlı olmasını sağlamayı ve yürürlükteki tüm

yasalara, tüzüklere, düzenlemelere ve kurallara uyacağımızı taahhüt ediyoruz.

Cinsel sömürü ve istismar, temel insan haklarının ihlalidir. Aynı zamanda suç teşkil eder.

Farkındalık ve iyi uygulama yoluyla, çalışanlarımızın her türlü cinsel sömürü ve istismar risklerini en aza

indirmesini sağlamak, tüm çalışanlarımızın, cinsel sömürü veya istismar iddialarına ilişkin şüphelerin veya endişelerin ortaya çıktığı durumlarda hangi adımları atacakları konusunda bilgi sahibi olmaları için eğitimler vermek ve sürekli gelişimlerini sağlamak görevimizdir.

Tüm paydaşlarımızdan, personelinin ve temsilcilerinin herhangi bir cinsel sömürüye, cinsel istismara ve tacize karışmasını yasaklamak için önlemler almasını bekliyoruz.

 

KADIN HAKLARI VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKAMIZ

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin bilinciyle kadınların ekonomik hayata katılımını destekleyerek, işe alımlarda da

toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetiyoruz. Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesini destekliyoruz.

Kadınların yönetim pozisyonlarında söz sahibi olmaları için eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarını

destekliyoruz. Kadın-erkek tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlama konusunda gerekli tedbirleri alarak eşitlik ve iş barışının hâkim olduğu çalışma ortamını sürdürmeyi hedefliyoruz.

 

 

TOPLUMSAL UYUM POLİTİKAMIZ

Yerel topluluğumuzla sürekli iletişim halinde bulunmanın yerel halkın refahına ve yaşam alanlarına katkıda

bulunduğuna inanıyoruz. Toplumsal birlikteliğin ve desteğin bilincinde olarak her konuda olduğu gibi toplumsal konularda da yerel halkı desteklemek için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz.

Yerel ekonomiyi ve toplumu geliştiren girişimleri desteklemeyi, yerel kültüre, geleneklere ve yaşam biçimine saygı duymayı ve korumayı amaçlıyoruz. Bulunduğumuz bölgede doğal mirasın, kültürel özelliklerin korunması konusunda tüm paydaşlarımız ile işbirliği içinde olacağımızı beyan ederiz. Tesisimizde yerel halktan gelen geri bildirimleri önemsiyoruz ve kayıt altına alarak değerlendiriyoruz.

 

BİYOÇEŞİTLİLİK VE YABAN HAYATI KORUMA POLİTİKAMIZ

Biyoçeşitliliğin korunması, tesisimizin sürdürülebilirlik ilkesi kapsamında öncelikli alanları arasında yer

almaktadır. Faaliyetlerimizin biyoçeşitlilik üzerine olan etkilerini belirleyip takip ederek türlerin,

habitatların, ekosistemlerin çeşitliliğini ve ekolojik fonksiyonların bütünlüğünü korumayı hedefliyoruz.

Doğal bir miras olan ekosistemlerin bütünlüğünü ve biyolojik çeşitliliği korumayı, dengeli bir arada

yaşama ve doğal mirasın gelişimi ve büyümesini teşvik etmeyi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Biyoçeşitliliğin önemi ve korunması konusunda farkındalık yaratmak adına tesisimizde içi eğitim ve iç

iletişim faaliyetleri düzenliyor ve sürdürülebilirlik eğitimleri kapsamında bu konuya da yer veriyoruz.

Hayvan refahının sağlanmasında ulusal ve uluslararası mevzuatın öngördüğü düzenlemeleri dikkate

almaktayız. Nesli tükenen canlıların avlanmaması ve ticaretinin yapılmaması gerektiği konusunda tüm

paydaşlarımıza gereken bilgilendirmeleri yapmaktayız. Koruma altındaki türleri ve bunlardan yapılan herhangi bir ögeyi sergilemiyor, sunmuyor ve satmıyoruz.

Biyoçeşitlilik ve yaban hayatı konularında yasaların öngördüğü kabul edilemez uygulamaların olduğu

herhangi bir etkinliği desteklemiyor ve katılmıyoruz. Yapacağımız tadilat, inşaat vb. durumlarında flora ve faunanın, özellikle nesli tükenmekte olan ya da

nesli tehlike altında olan türlerin korunması gerektiği bilincindeyiz. Bulunduğumuz bölgede yer alan

endemik bitkilerin korunması için yasal otorite ve STK ile işbirliği içerisindeyiz.

WWF ve CITES gibi sitelerden nesli tükenmekte olan canlıları kontrol ediyoruz.

Misafirlerimiz, paydaşlarımız ve çalışanlarımıza kullandıkları ürünlerin nesli tükenmekte olan canlılardan

elde edilmemesi konusunda rehberlik ediyoruz. Esir yaban hayatı, ticari para getirisi ve kişisel zevkler uğruna hayvanların gösterilerde kullanılmasını ret ediyoruz.

 

RİSK YÖNETİM SİSTEMİ

Sürdürülebilirliğin otellerimizin iş sürekliliği üzerindeki etkisi aynı zamanda etki alanında çeşitli risk ve fırsatları da yaratmaktadır. Otelimizde sürdürülebilirliği tehdit eden risklerin ön görülerek önlem mekanizmalarının geliştirilmesi, hayata geçirilen aksiyonlarla ilgili hedeflerin yönetilerek izlenmesi bu süreci yönetme yaklaşımımızın da temelini oluşturmaktadır.

Dedeman Şanlıurfa , öncelikli konular doğrultusunda sürdürülebilir büyümenin yanı sıra paydaşlarının beklentilerini karşılarken faaliyette bulunduğu bölgede yerel toplumun gelişmesi için de fırsatlar yaratmaya çalışmaktadır.

 

 

 

 

Size Özel Kampanyalar
Haber bültenimize abone olun ve size özel kampanyalardan ilk sizin haberiniz olsun...
Siz değerli misafirlerimize daha iyi ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla yerel ve uluslararası kalite ve hizmet çalışmalarımız devam etmektedir.
REZERVASYON BİZİ ARAYIN
KAPAT
Dedeman Şanlıurfa
Kişi Sayısı
Yetişkin
1
Çocuk
0