Turizm İşletme Yatırım Dergisi ile Turizmde Sürdürülebilirlik

Dedeman

BASIN ODASI

Keyifli bir Dedeman misafirliği yaşatarak seyahatlerinizden daha fazla zevk almanıza katkıda bulunabilmek amacıyla sizin için özel paketler hazırladık...

Geri Bildirim Formu
Güvenlik Kodu

Turizm İşletme Yatırım Dergisi ile Turizmde Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir turizm sizin için ne ifade ediyor? Turizmin sürdürülebilir olmasının önemi nedir?

Turizm; doğa, kültürel miras ve toplum kültüründen beslenerek bunları ekonomik faydaya dönüştüren ve elliyi aşkın iş kolunu, sektörü besleyen bir endüstri olarak hem dünyamızın hem de sektörün geleceğini korumak için sürdürülebilir olmak zorundadır.

Biliyoruz ki, gelecek kuşakların da bizimle aynı gereksinimlerini karşılayabilmeleri için turizm sektörü “sürdürülebilirlik” prensibi ile yönetilmelidir. Bu gereksinimleri basitçe; etkileşim içinde bulunduğumuz ya da bulunmadığımız çevrenin bozulmadan veya değiştirilmeden korunması, kültürel bütünlüğün ve ekolojik dengenin korunması, biyolojik çeşitliliğin ve yaşam sistemlerinin gelecek yıllarda da korunacak şekilde idame ettirilmesi olarak sıralayabiliriz. 

Anlaşılması çok kolay olabilecek şekilde “sürdürülebilir turizm” doğal, ekonomik ve kültürel kaynakları koruyarak bu kaynakların devamlılığını sağlamaya dair sektör bileşenlerini yeniden düzenlemek olarak anlatılabilir. Bir başka söylemle; koruyarak, kirletmeden, bozmadan bu kaynaklardan gelir elde etmek ve bu geliri o turizm bölgesi için en iyi şekilde kullanmak; sürdürülebilirlik, kendi ihtiyaçlarımızı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılayabilmektir. Capetown Bildirgesi’ne atıfla sürdürülebilir turizmi ‘‘Yaşamak ve görmek için daha güzel yerler yaratmak.’’ cümlesiyle de tanımlayabiliriz.

Sürdürülebilirlik sadece konaklama tesislerinin değil aynı zamanda bu tesislerde konaklama yapan misafirlerin de sorumluluğudur. Dolayısıyla aynı zamanda “Sorumlu turist nasıl olur?” sorusunun cevabını da bireyler olarak bizler yanıtlayıp, bunu hayatımıza entegre etmeliyiz.

Sürdürülebilirlik kapsamında yatırımlarınızda izlediğiniz politikalar nelerdir?

Dedeman Hotels & Resorts International olarak tüm otellerimizde sürdürülebilirlik odaklı projeler her zaman çok önemli olmuştur. Otellerimiz çevreye duyarlı projelerle dünyayı ve geleceği korumak için katkı sunmakta; bulundukları bölgelerin kültürel değerlerine sahip çıkarak turizme ve ülkemizin kalkınmasına destek olmaktadır. 

Küresel salgın sürecinde de ara vermeden projelerimizi sürdürmeye devam ettik. Misafirlerimize sağlıklı ürünler sunmak ve sürdürülebilir hayvan refahına destek olmak amacıyla, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren Türkiye’deki tüm otellerimizde %100 kafessiz yumurta kullanımına geçtik. Türkiye’deki 15 otelimizin tedarik zincirinden kafes yumurtasını çıkararak Kafessiz Türkiye Projesi’nde bu süreci tamamlayan ve duyuran ilk otel markası olduk. 

Ayrıca dünya genelinde büyük bir kitleye hitap eden, ülkemiz için daha yeni olan bisiklet turizmini ve karbon ayak izinin azaltılmasını desteklemek için otellerimiz, sürdürülebilir turizm kapsamında bisiklet turizmine alan açarak T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen “Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi” almaya başladılar. Dedeman Tokat ve Park Dedeman Eskişehir otellerimiz bulundukları ilde bu belgeye sahip ilk otel oldular. Dedeman Konya Hotel & Convention Center özelinde de süreç tamamlanmak üzere. 

Otellerimiz ayrıca münferit olarak da projeler hayata geçirmekte. Bölgenin çevreye duyarlı yeşil yıldız unvanına sahip ilk ve tek uluslararası markalı oteli Park Dedeman Denizli’nin çevre odaklı çalışmaları, Dedeman Tokat tarafından hayata geçirilen elektrikli araç istasyonu, atıkların ayrıştırılması, kojenerasyon sistemi, atık pil, kâğıt ve yağların toplanarak geri dönüşüme verilmesi, atık ampul imha projesi birkaç örnek proje olarak sayılabilir. 

Önümüzdeki ay itibari ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (The International REC Standard) alarak Dedeman Tokat otelimizde tükettiğimiz elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığına emin olacağımız bir uygulamayı da yurt içindeki tüm Dedeman otellerinde hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Yeni yatırımlarımız için de daha proje ve inşa aşamalarında; kendi elektrik enerjisini üretebilecek alt yapılar, yağmur suyu depolaması ve bu suların tekrar sisteme dahil edilmesine yönelik alt yapılar, enerji verimliliği, karbon ayak izi, su ayak izi ve doğaya verilecek başkaca zararları minimize etmek adına da yapılması gereken diğer çalışmaları hayata geçirmeyi hedefliyoruz.  

Çevre dostu otellerin sürdürülebilir turizme katkıları nelerdir? 

Çevre dostu oteller; Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) belirlemiş olduğu sürdürülebilir turizm ilkelerinden olan; başta ekonomik süreklilik ve yerel kalkınma olmak üzere istihdam kalitesi, sosyal katılım ve toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal refah, kültürel zenginlik, kaynakların verimli kullanımı ve benzer ilkeler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedirler.

Bu yaklaşım hem dünyamıza, ülkemize hem de sektörümüze büyük değer katmaktadır. Sürekli artan sürdürülebilir odaklı projeleri heyecanla takip ediyoruz. Bu alanda sahip olunan politikalar ve ilkeleri destekleyen; Yeşil Yıldız, Mavi Bayrak, Yeşillenen Oteller (Greening Hotels), Yeşil Anahtar, Sıfır Atık gibi uygulamalar da konaklama işletmelerini motive etmekte, faaliyetlerinin ölçümlenmesini sağlamaktadır.

Otellerin sürdürülebilir hale getirilmesi noktasında turizme ürün ve hizmet sağlayan tedarikçi firmalardan beklentileriniz nelerdir?

Belirttiğim gibi turizm endüstrisi elliyi aşkın iş kolu-sektör ile doğrudan tedarik zinciri içerisindedir. Başka bir deyişle turizm sektörü birçok farklı sektörün odak noktasında yer almaktadır. Dolayısıyla zaman içerisinde sürdürülebilirlik uygulamalarına ayak uyduramayan tedarikçiler, bu odağın dışında kalacaklardır. Onların da bu doğrultuda ve oteller ile paralel bir iş birliği çerçevesinde kendilerini güncelleyip yeni çağa ayak uydurmaları kaçınılmaz olacaktır. 

Sürdürülebilir turizm konusundaki motivasyonunuz nedir? 

Gelecek kuşakların da aynı güzelliklerden faydalanmasını garanti altına almak en büyük motivasyonumuz. Hem doğanın bize sunduğu kaynakları kullanan hem de bu kaynaklarla insanlar için hizmet üreten bir zincir olarak birinci önceliğimizin doğadan aldığımızı, doğaya geri vermek. Altını sürekli çizdiğimiz gibi, sürdürülebilir bir ticaret hayatı hedefliyorsanız gelecek nesilleri mutlaka düşünmek zorundasınız. Dedeman Hotels & Resorts International olarak bu düşünce bağlamında hareket etmek, en büyük motivasyonumuz.

Çevreye duyarlı tesis olmak, tercih edilirliğinizi ne yönde etkiledi? Müşterilerinizden nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?

Özellikle pandemi sonrasında yeni normal olarak adlandırdığımız yeni dünya düzeninde çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik kavramları oldukça önem kazandı. Bu konular zincirleme bir reaksiyon gibi hareket ediyor olup, zaman içerisinde mevcut ve potansiyel misafirlerimizin bu konulardaki farkındalığı daha da artacaktır diye düşünüyoruz. Yakın bir gelecekte “eko turizm”, “doğa dostu otel”, “sorumlu turist” gibi kavramları çok daha fazla telaffuz ediyor ve duyuyor olacağız.

Hayata geçirdiğimiz uygulamalar ile ilgili olarak misafirlerimizden çok olumlu tepkiler ve tebrikler almaktayız. Bu farkındalık misafirlerimizde de oluşmaya başlamış durumda. Geçtiğimiz ayda misafirlerimizin geri bildirimleri ile verilmiş olan TripAdvisor Travellers’ Choice Ödülü ile 2021 yılında dünya çapında ilk yüzde 10’luk dilime giren oteller arasında Dedeman Hotels & Resorts International da 9 oteliyle yer aldı. Misafirlerimizin memnuniyetini en büyük ödül sayıyor, her zaman daha iyi bir hizmet anlayışı ile buluşmaları için çalışıyoruz.

Pandemi ile birlikte sürdürülebilir turizme yaklaşımda değişim meydana geldi mi? Pandemi, sürdürülebilir turizm konusuna yeni bir bakış açısı getirir mi?

Evet, pandemi sürdürülebilir turizm alanında köklü değişikliklere yol açtı. Pandemi öncesinde de sürdürülebilir turizm konuları mevcuttu ancak küresel salgın, kimyasal bir tepkimedeki katalizör madde gibi bu uygulamalara geçiş hızını ve toplumdaki farkındalığı arttırdı. Artık misafirler turizm işletmecilerini çevreye olan duyarlılıkları, çocuk dostu olup olmadığı, hayvan haklarına olan tutum ve davranışları ile değerlendiriyor, markaların faaliyetlerini sorguluyorlar. Bu nedenle artık misafirlerin gözünde sadece bir marka değil, aynı zamanda sürdürülebilirlikte de yol arkadaşıyız.

Konu hakkında eklemek istedikleriniz?

Biz Dedeman Hotels & Resorts International olarak kurmuş olduğumuz Sürdürülebilirlik Komitemiz sayesinde tüm otellerimizde yapılan uygulamaları tek bir elden takip edip, bütün otellerimizin aynı konular üzerinde, aynı seviyede yer alması için kendimizi sürekli olarak güncelliyoruz. Hayata geçirdiğimiz bir takım yenilikçi sürdürülebilirlik uygulamaları ile geçmişte olduğu gibi şimdi de sektörümüze örnek olmaya ve önderlik yapmaya devam ediyoruz.

Sürdürülebilir turizm, sorumlu turizm sadece bir akım olarak kalmamalı, sektördeki var oluşu devam ettirebilmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına harekete geçmeliyiz. Yaklaşık olarak 4.5 milyar yaşında olan dünyamız özellikle son 100 – 150 yılda hızla artan insan nüfusu ve ihtiyaçları sebebiyle insan eliyle muazzam bir şekilde kirletilmiş ve bu zararın boyutu her geçen gün artmaya devam etmektedir. Sürdürülebilirliğin sağlanması, dünyanın yaşamı desteklemeye devam etmesine imkân verecektir.