Sürdürülebilirlik Raporu 2023 - Dedeman Hotels & Resorts International
SAYFA MENÜSÜ

RAPOR İÇERİĞİ

1. DEDEMAN ELAZIĞ Sürdürülebilirlik Raporu

2. Rapor Hakkında  

3. Çevre Yönetimi

4. Doğalgaz Enerji Yönetimi

5. Su Enerji Yönetimi

6. Elektrik Enerji Yönetimi

7. Kimyasal Yönetimi

8. Atık yönetimi

9. Biyoçeşitliliğin Korunması

10. Karbon Salınımı

11. Sosyal Sorumluluk

12. Kültürel Miras

13. Geri Kazanım

14. Çalışanlarımız

15. Yerel Halkın Desteklenmesi

16. Çocukların Korunması

 

PARK DEDEMAN ELAZIĞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Sürdürülebilirlik; yaşamak için ihtiyacımız olan her şeyi, doğal dengeyi bozmadan gelecek nesillerin faydalanabileceği şekilde alabileceğimiz anlamına gelmektedir. Sürdürülebilir kalkınma kavramı; “gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma” olarak tanımlanmaktadır Sürdürülebilir Turizm ve kalkınma konusunda sorumluluklarımızın bilincinde ve kararlıyız. Gelecek nesiller için daha iyi bir dünya bırakmaya çalışıyoruz. Kurumsal vizyonumuz, misyonumuz, değerlerimiz ve politikalarımız bu sorumluluklarımızı yerine getirirken bize yön vermektedir.

RAPOR HAKKINDA

Sürdürülebilir Turizm ve Yeşil Evrim için çalışanların ve işverenlerin aldıkları eğitim ve danışmanlıklar ile yeşil yakalı çalışanlar ve işverenlere dönüşmesini takiben sürecin tamamlanması ve tesislerimizin sürdürülebilirliği için hizmet süreçlerini, uygulamalarını ve alt yapısını da buna uygun hale getirmektir. Buna bağlı olarak uygulamaya geçirilen teknik hususlar sayesinde; enerji ve su tüketiminde azaltma ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek, atıkların azaltılması ve geri dönüşüm uygulamalarının hayata geçirilmesi, kimyasal kullanımın minimum düzeye indirilmesi ve çevre dostu çözüm yöntemlerinin uygulanması gibi hem ekonomik hem de çevreci anlamda pozitif sonuçlar elde edilmesi hedeflenmekteyiz.

ÇEVRE YÖNETİMİ

* Her yıl düzenli olarak otellerimizde personellerimize Çevre Mevzuatı ve Atık Yönetimi ile ilgili eğitimler düzenlenmektedir.

* PARK DEDEMAN ELAZIĞ bünyesindeki tüm otellerde canlı atık panosu tedarik edilerek, atık türleri ve doğada kayboluş süreleri canlı pano üzerinde yer almaktadır.

* 2020 yılında   Park Dedeman Elazığ bünyesindeki tüm otellerimizde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen sıfır atık sistemi kurularak sertifika alınmıştır.  

*  Ürünlerin satın alması yapılırken satın alma prosedüründe belirtilmiş olan çevre dostu ve sürdürülebilir çevreyi destekleyen tedarikçiler ile iş birliği yapılırken; çevre dostu ürünlerin satın alınmasına önem verilmektedir.

 

 

DOĞALGAZ ENERJİ YÖNETİMİ

* Boiler ve Serpantinlerde oluşan kireçler temizlendi ve temizlik periyodu ve prosedürü oluşturuldu, böylelikle az da olsa ısı enerjisi tasarrufu sağlandı ve buna bağlı olarak doğalgaz tüketimi düşüşüne destek sağlamaktadır.

SU YÖNETİMİ

* Su tasarrufu sağlamak için musluklara su tasarruf aparatı takarak su tüketimimizin azaldığı gözlendi.

* Oda ve genel alan rezervuarları çift butonlu su tasarrufludur.

* Otellerimizde su tasarrufu yapılması ve su sızıntılarına hızlı müdahale edilmesi konusunda personellerimize her yıl düzenli olarak eğitimler verilmektedir.

* Odalar ve genel alanlarda flayer ve sticker yardımı ile misafirlerimizi su tasarrufu yapmaları konusunda yönlendirmekteyiz.

* Su tüketiminde tasarruf sağlanması için havuz ters yıkama prosedürü oluşturuldu.

* Havuz sirkülasyon, denge tankları ve filtrelerdeki su kaçakları giderildi.

* Arıtma sistemlerinin bakımları düzenli yapılarak daha tasarruflu hale getirildi.

 

ELEKTRİK YÖNETİMİ

* PARK DEDEMAN ELAZIĞ bünyesindeki tüm otellerimizdeki aydınlatmaların %90’ı ve daha fazlası enerji tasarruflu aydınlatmalar ve led ampüllerden oluşmaktadır.

* Tüm odalarımızda oda kartı ile çalışan enerji saver sistemleri bulunmakta olup; cihazların misafirlerimiz oda dışında iken çalışması engellenerek enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

* Genel mekanlarda sensörlü aydınlatmalar kullanılmaktadır.

* Her yıl otelimizde düzenli olarak personellerimize elektrik tasarrufu yapılması konusunda eğitimler verilmektedir.

* Buz makinalarının temizliği 30 günde bir yerine 15 günde bir yapılarak kireçten dolayı enerji tasarrufu sağlandı.

 

KİMYASAL YÖNETİMİ

* Hijyen ve misafir memnuniyeti konularından ödün vermeden kimyasal kullanımını minimum düzeye düşürmek için çalışmalarımız devam etmektedir.

* Her yıl düzenli olarak personelimize kimyasal kullanımı konusunda düzenli olarak eğitim vermekteyiz.

* PARK DEDEMAN ELAZIĞ bünyesindeki tüm otellerimizde 2015 yılından itibaren housekeeping ve stewarding kimyasallarını biyoçözünür ürünler kullanan firmadan tedarik etmekteyiz.

* Housekeeping ve Stewarding kimyasallarını tedarik ettiğimiz firma tarafından 2021 yılından itibaren aylık olarak otellerimizde bulaşık makinesi kimyasalları dozaj pompaları ve makine ekipman kontrolleri yapılarak raporu tüm otel yöneticileri ile paylaşılmaktadır.

* PARK DEDEMAN ELAZIĞ bünyesinde bulunan tüm otellerimizde yumuşatma cihazı kullanılarak kullanım suyu sertlik derecesi 1-5 Alman sertliği aralığında tutularak kimyasalların gramaja uygun optimum düzeyde kullanımı sağlanmaktadır.

* PARK DEDEMAN ELAZIĞ bünyesinde bulunan tesislerimizde 2015 yılından itibaren yıkama bölümünde otomatik dozajlı yıkama kimyasalı kullanılmaktadır.

* 2011 yılından itibaren PARK DEDEMAN ELAZIĞ bünyesinde bulunan çamaşırhane şubemizde endüstriyel yıkama sistemi sayesinde tüm otellerimizin tekstilleri yıkanarak kimyasal tüketimimizin azaltılması sağlanmıştır.

 

ATIK YÖNETİMİ

* Her yıl otellerimizde düzenli olarak Çevre Mevzuatı ve Atık Yönetimi eğitimleri düzenliyoruz.

* Cam, kağıt, plastik ve yiyecek atığının geri dönüşümü için ilgili firmalarla çalışmakta ve takibi yapılmaktadır.

* Otellerimizde ömrünü tamamlamış atık piller için pil kutusu yer almaktadır.

* Ömrünü tamamlamış atık piller için atık pil kutusu ve tüm alanlarda yeterli sayıda ayrışım üniteleri ile misafirlerimizi atık ayrılımı yapmaya yönlendirmekteyiz.

* Geri dönüştürülebilir atıklar geri kazanım sağlamak amacı ile lisanslı firmalara teslim edilmektedir.

* Tehlikeli atıklar doğaya zarar vermeden bertarafı sağlanmak üzere tehlikeli atık odasında muhafaza edilerek lisanslı firmalara teslim edilmektedir.

* 2020 yılında PARK DEDEMAN ELAZIĞ bünyesindeki tüm otellerimizde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen sıfır atık sistemi kurularak sertifika alınmıştır.  

 

BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI

* Otelmizde çıkan yemek artıkları hayvan barınaklarına gönderilmektedir.

*Otelimizde çeşitli salon bitkileri yetiştirilmektedir.

KARBON

* Ozon tabakasını incelten maddelerin alternatiflerini kullanan ve/veya içeren ürünlerin seçilmesi konusunda gerekli özeni göstermekteyiz.

* Otellerimize ürünler tedarik edilirken yerel firmalara öncelik verilmektedir. Böylece tedarikçilerin teslimat araçlarından çıkan CO2 salınımlarını minimize ederek çevreye yapılan etkilerin azaltılması hedeflenmektedir.

*  Karbon ayak izi hesaplaması yapılarak karbon salınımını nötrleme çalışmalarımız başlamıştır.

SOSYAL SORUMLULUK

* Otellerimizde mavi kapak projesine destek verilmektedir.

* Tema vakfına fidan bağışlanmıştır.

 

KÜLTÜREL MİRAS

*  Otellerimizin bulunduğu bölgelerde bulunan doğal kültürel alanlara gezi düzenlenerek bu alanların tanıtılmasına katkı sağlanmaktadır.

* Otellerimizde digital sağnıçlarda yerel ve tarihi kültürümüzün tanıtımını yapan bilgilendirmelere yer vermekteyiz.

* Otellerimizde Türk A La Carte restoran konsepti düzenleyerek kültürel mirasımızın tanıtımına destek sağlıyoruz.

* Otellerimizde Elazığ kültürünü yansıtan resimlere ve biblolara yer vermekteyiz.

 

ÇALIŞANLARIMIZ

 

* İşçi ve İnsan Hakları politikamız kapsamında tüm çalışanlarımızın çalışma şartlarını optimum düzeyde tutarak aidiyet duygusunu geliştirmeye çalışmaktayız.

 

* Çalışanlarımızın kadın erkek oranı ölçümü yapılarak Elazığ İli demografik analizi yapılmaktadır.

 

* Çalışanlarımız arasından özel koruma altındaki gruplar; azınlıklar (stajyerler), kadınlar, engelli ve yabancı çalışanların oranları düzenli olarak takip edilerek bu grupların istismar, eşitsizlik, ayrımcılık gibi durumlara maruz kalmaması bilinci ile tüm çalışanlarımızı destekliyoruz.

 

* Çalışanlarımızın terfi almasını fırsat eşitliği kapsamında dil, din, ırk, mezhep, yaş, siyasi görüş, cinsiyet gözetmeksizin değerlendirmekteyiz.

 

YEREL HALKIN DESTEKLENMESİ

 

* Tüm otellerimizin girişinde yerel halkın tarafımızla iletişime geçebilmesi için bir iletişim kutusu mevcuttur.

 

* Tüm otellerimizde yerel halkın istihdam oranını ölçerek izlemekteyiz.

 

* Tüm otellerimizde yönetici pozisyonunda çalışanlarımızın yerel halk istihdam oranını ölçmekte ve izlemekteyiz.

 

* İşe alımlarda kariyer günleri düzenleyerek bölge halkına öncelik tanımaktayız.

 

* Tedarikçi firmalarımızın yerel bölgeden seçilmesine, otellerimizin içerisindeki alt yüklenicilerimizin seçiminde yerel işletmelere öncelik tanımaktayız.

 

 

ÇOCUKLARIN KORUNMASI

* Çocuk hakları politikamız kapsamında tüm çocukların temel haklarına saygı duyuyor, her türlü işkence, cinsel istismar, sömürü, insanlık dışı muamele, aşağılayıcı davranışlar sergilenmesinin karşısında durmaktayız.

 

* Tüm çalışanlarımıza çocuk hakları politikamız kapsamında eğitimler vermekteyiz.

 

 
Size Özel Kampanyalar
Haber bültenimize abone olun ve size özel kampanyalardan ilk sizin haberiniz olsun...
Siz değerli misafirlerimize daha iyi ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla yerel ve uluslararası kalite ve hizmet çalışmalarımız devam etmektedir.
REZERVASYON BİZİ ARAYIN
KAPAT
Park Dedeman Elazığ
Kişi Sayısı
Yetişkin
1
Çocuk
0